Pitkän tähtäimen suunnitelma

Kolarin Kontion pitkän tähtäimen suunnitelmana on kehittää toimintaa seuran vision ja arvojen mukaisesti. Suunnitelmassa on kolme pääkohtaa:

1. Jäsenmäärältään Kolarin suurin seura

Tavoitteenamme on pysyä jäsenmäärältään Kolarin suurimpana seurana. Järjestämme toimintaa kaiken ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Seuramme pääalue on harrastetoiminnassa mutta järjestämme myös kilpailullista toimintaa sitä haluaville. Seuran luoma pelaajapolku yhteistyöseurojen kanssa mahdollistaa lahjakkaimmille junioreille etenemisen kansalliselle huipulle asti.

2. Koko perheen seura

Seuran toiminta perustuu yhdessä tekemiseen ja yhdistää perheet vauvasta vaariin. Haluamme ylläpitää seuran sisällä olevaa mahtavaa talkoohenkeä ja tarjota koko elämän kestäviä muistoja ja elämyksiä. Kaikkien panos on tärkeä ja kaikki otetaan mukaan sellaisina kun ovat.

3. Laadukas toiminta ja valmennus

Laadukas toiminta perustuu suunnitelmallisuuteen, koulutettuihin valmentajiin ja sydämellään mukana toimiviin taustahenkilöihin. Haluamme että seuramme toimii laadukkaasti niin hallinnon, urheilutoiminnan kuin viestinnän osalta. Toimintaa kehitetään kohti Palloliiton laatujärjestelmän kolmatta tasoa. Pyrimme tarjoamaan junioreillemme mahdollisimman laadukasta valmennusta. Panostamme valmentajien kouluttamiseen ja pyrimme siihen että kaikki valmentajamme olisivat suorittaneet vähintään Palloliiton D-tason koulutuksen.